MA-TO 10.30 - 18.00 | PE 10.30 - 17.00
LA AJANVARAUKSELLA
SU SULJETTU

Kultasepänliike Suokko logo

PÄÄVALIKKO

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispäivä 1.1.2018

1.1 Rekisterinpitäjä

Kultasepänliike Suokko
Tuomiokirkonkatu 17
33100 Tampere
Y-tunnus: 1020952-9

1.2 Yhteyshenkilö

Iiro Suokko
Tuomiokirkonkatu 17
33100 Tampere
puh. 050 420 4880

1.3 Rekisterin nimi

Suokko.fi verkkokaupan käyttäjärekisteri

1.4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Suokko.fi verkkokaupan käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi, markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

1.5 Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten(tarkemmat tiedot löydät tietosuojakäytännöstämme):
- nimi
- osoite
- puhelinnumero
- sähköpostiosoite

1.6 Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi Suokko.fi verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

1.7 Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

1.8 Rekisterin suojauksen periaatteet

Suokko.fi verkkokaupan käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

1.9 Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

1.10 Rekisteröidyn tarkastus-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

1.11 Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.